Một ngàn lẻ một lí do chia tay của các cặp đôi: Tặng quà sai mệnh, quá béo,… và những câu chuyện không thể đỡ được

Chuyện chia tay là chuyện bình thường khi con người ta đã hết tình cảm, tuy nhiên để chọn kết thúc một mối tình đã gắn bó lâu dài thì lại có những lí do rất khó đỡ mà người ta nghĩ ra.

Lãng mạn thế còn gì

Khác nào ông chê nó “điện nước” không đầy đủ

Tin người vậy :)))

Tặng bếp mà không tặng bình gas thì chia tay là phải rồi

Hãm thật
Các cụ vẫn nói “yêu nhau củ ấu cũng tròn”, việc  chia tay với lí do trên có lẽ chỉ là đã chán nhau, lí do vẫn mãi chỉ là lí do thôi

The post Một ngàn lẻ một lí do chia tay của các cặp đôi: Tặng quà sai mệnh, quá béo,… và những câu chuyện không thể đỡ được appeared first on Cao Thủ.