Có một trưa mùa thu rất đẹp…

Tác giả: NAG Nguyễn Đình Toán